Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://cabeco.setek.se.

 

Integritetspolicy Cabeco AB

Vilka omfattas av denna policy?

Denna policy gäller för anställd, kund, konsult och samarbetspartner. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra tjänster används för att identifiera en fysiskt levande person. Det kan till exempel vara namn, adress, e-postadress, foto eller ett telefonnummer.

 

Lagring av personuppgifter

Vårt främsta syfte med personuppgifterna som vi samlar in är att kunna fullfölja de åtaganden som vi har gentemot våra anställda, kunder och leverantörer. Som personuppgiftsansvarig har Cabeco AB ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning.

 

Skydd av personuppgifter

Cabeco AB skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs på samtliga datorer och telefoner som hanterar personuppgifter.

 

Inhämtning av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från våra affärskontakter genom direkta samtal, epost och/eller annan korrespondens. Vi kan även notera kontaktuppgifter lämnade i reklam eller annan trycksak som vi erhållit.

 

Exempel på personuppgifter

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress eller annan information som du lämnat och som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

 

Användandet av personuppgifterna

Cabeco AB har rätt att behandla de personuppgifter som vi behöver för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Alternativt om du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Det kan också vara så att vi behöver behandla dina uppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vi kan använda dina uppgifter till bland annat följande ändamål:

För att ge dig en god service, hantera och administrera dina frågor och alla ärenden med anledning av våra affärsförehavanden, projekt, leveranser etc.

För att ge dig relevant information om verksamheten, produkten eller projektet vi arbetar tillsammans med.

 

Tillgänglighet av personuppgifter

Dina personuppgifter används strikt inom Cabeco AB. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (företag) om det krävs för att tillhandahålla en tjänst eller uppfylla ett åtagande.

 

Lagringstid

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därför skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

 

Rättigheter

Som registrerad hos Cabeco AB har du följande rättigheter:

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in om dig
  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig
  • Du har rätt att bli raderad ur våra system under följande förutsättningar: uppgifterna behövs inte längre för det ändamål som de från början var avsedda för
  • Om uppgifterna sparats med ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket om personuppgifterna behandlats på ett felaktigt sätt

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Please get in touch for information or meeting arrangements.

Ring 0520 – 21 14 00
info@cabeco.se