Vi utvecklar möjligheter för den globala fordonsindustrin

I närmare 35 år har vi utvecklat och tillverkat avancerade ledningsnät för fordonsindustrin. Utformningen av dagens fordon innebär att dessa ledningsnät hanterar en mycket stor mängd information av olika slag. Det har gjort att produkterna vi tillverkar har en allt viktigare roll inom driftssäkerhet och möjlighet till utveckling. Vi levererar till många tillverkare som ligger i absoluta spetsen av fordonsutveckling, såsom Volvo, Koenigsegg, Porsche, McLaren, Mercedes-Benz, Scania och många fler. Det gör att vi hela tiden måste ställa extremt höga krav på oss själva och på det vi producerar.

Vi arbetar alltid mycket nära våra kunder som en partner snarare än en traditionell leverantör. Till volymtillverkare levererar vi huvudsakligen ledningsnät som prototyper och förserier. För tillverkare med mindre volymer kan vi dock leverera kompletta serier. Oberoende av volymer så präglas hela företaget av värderingar som kan sammanfattas i tre ledord; Flexibilitet, Pålitlighet och Innovation.

  • Flexibilitet

  • Pålitlighet

  • Innovation