Diagnostikkablage för optimalt utbyte

Cabecos diagnostikkablage består av ett diagnosverktyg med tillhörande diagnoskabel som mäter och tolkar de analoga och digitala funktioner som finns i exempelvis fordon och båtar. Diagnoskabeln skickar värden från olika mätpunkter och överför dem till diagnosverktyget. Eventuella fel kan identifieras antingen genom avläsning av felkoder eller genom att jämföra uppmätta värden med normalvärden under drift.

För att diagnostikkablaget ska ge optimalt utbyte i de fordon eller båtar där det ska användas, utvecklar och tillverkar vi utrustningen i nära samarbete med kunden. Utvecklingen av diagnostikkablaget är ofta en integrerad och parallell del av produktutvecklingsarbetet.

Kontakta oss för information eller bokning av möte.

Ring 0520 – 21 14 00
info@cabeco.se